KST

Kranio-Sakral Terapi

Hvad er kranio-sakral terapi (KST)

KST er en særlig blid, men virkningsfuld form for behandling, som virker afspændende på krop og sind. Den beskæftiger sig med det dybe iboende helingspotentiale i kroppen og styrker kroppens selvhelbredende evne samt det sociale nervesystem. Kort sagt arbejder på integration af helhed ift. krop og sind.

Vores system har en naturlig tendens til at reintegrere og genoprette den sunde tilstand løbende. Men det iboende helingspotentiale samt de naturlige rytmer og bevægelser vi har i kroppen, kan blive svækket ved skader, sygdomme, traumer og stress. Det stivner, og det som skal være flydende og i bevægelse nedsættes i det frie udtryk.

Ved at løsne spændinger og stagnation i knogler, væv, led, nerver og væske, både i dybden og i de mere overfladiske strukturer, får kroppen muligheden for at forstærke sin naturlige selvhelbredende evne og du kan opleve positive forandringer i både krop og sind.

Hvornår kan kranio-sakral terapi være hjælpsomt

KST behandling er aktuelt i alle livets faser enten som almen afspændende i forbindelse med dagligdagens travlhed, eller i forbindelse med forskellige former for traumer og stress.

Ligesom voksne kan have god gavn af KST, kan børn i alle aldre det også. Jeg har mangeårig erfaring med behandling af børn, som oplever uro, utilpashed, smerter eller andre af de nævnte symptomer, (se også afsnittet om børn).

Endvidere kan det med fordel anvendes ved eksempelvis:

 • Slag og fald, hjernerystelse, piskesmæld, hovedpiner og migræner
 • Efter fødsler, som har været traumatiske for forældre og barn
 • Børn i alle aldre med uro, utilpashed, stress traumer eller andre af de nævnte udfordringer
 • I forbindelse med tandbøjle. Hals, nakke- og kæbespændinger, spændinger i munden eller tandsmerter ifm med dette.
 • Nedsat vejrtrækning
 • Nedsat kropsfornemmelse
 • Smerter
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Generelle spændinger
 • M.m.

Sådan foregår en behandling

Behandlingen indledes med en samtale om hvilke smerter eller udfordringer, du oplever. Afhængig hvad du kommer med, kan du nyde godt af en enkelt behandling eller arbejde mere dybdegående over en periode med flere behandlinger. Dette kan variere fra person til person og aftales løbende.

Under behandlingen ligger du på en briks fuldt påklædt. Behandlingen involverer en blid berøring fra terapeutens hænder på kranie, korsben, haleben, ryg, fødder eller andre steder på kroppen som er relevante for behandlingen.

Uden at presse kroppen og dit system i en bestemt retning tilbyder jeg assistance og guidning så kroppens egne helbredende evner kan arbejde, og det som er låst eller stivnet får mulighed for at løsnes og afbalanceres.

Dette gøres ved at jeg tuner mig ind på det subtile niveau for at facilitere den iboende helbredsplan og trinvis genetableres kroppens naturlige potentiale for heling. Kroppen og sindet kan derved vende tilbage til en funktion af mere optimal grad.

Behandlingen opleves som regel som en dyb afslapning og reintegration, som ofte kan mærkes mentalt, emotionelt og fysisk, ofte ledsaget af en følelse af lethed og afslappethed.

KST’s oprindelse

KST konceptet stammer fra det arbejde William Sutherland gjorde, da han opdagede den rytmiske bevægelse af hele det kranielle-sakrale (korsben) system. Han brugte derefter sit liv på at udvikle en dybere forståelse af den kraft der ligger bag og som påvirker vores liv og helbred.

Rytmen kan føles i hele kroppen, som et sagte underliggende åndedræt og er en refleksion af de rytmer som er tilstede i naturen samt en indikation på vores vitalitet og selvhelbredende evne.

KST-integration

Der er forskellige tilgange til KST, henholdsvis den biodynamiske og den biomekaniske. Jeg arbejder med dem begge enkeltvis eller integrerer dem.
Jeg arbejder fortrinsvis med den biodynamiske, og som beskrevet ovenfor, beskæftiger den sig med den iboende helbredsplan samt de dybere bevægelser og rytmer i vores system. Ved den biomekaniske tilgang arbejder jeg med et mere anatomisk fokus.

Jeg integrer de 2 KST principper når det er nødvendigt, så det svarer til den enkeltes behov. Det vil altid foregå ved at jeg ”lytter ind” i dit system og møder det, med det det kalder på.

Det anatomiske

Det kranio-sakrale system består af kraniet sacrum (korbenet), halebenet og rygsøjlen deri mellem. Endvidere af hjernen og de bindevævsmembraner, som adskiller de enkelte hjernehalvdele og omgiver rygmarven.

Rytmen fra væskerne, der bevæger sig i det lukkede membran system, skaber en bevægelse i kraniet, som kan også mærkes i resten af kroppen.

Kranieknoglerne har vha. denne rytme også en lille bevægelse indbyrdes. Ved slag eller stress kan dette mærkes som en nedsat bevægelighed i dette system. Denne nedsatte bevægelighed i rytmen kan over tid forplante sig til hele kroppen.

Til det kranio-sakrale system hører også nervesystemet. Hjernenerverne/kranienerverne består af 12 par, 12 stk. i hver side. De kommer fra kraniet og forsyner vores organ system, musklerne i ansigt og tunge samt regulerer vores autonome nervesystem. De påvirkes positivt ved KST, da de på grund af spændinger, slag eller stress kan have nedsat funktion. Vores perifere nervesystem, som går til muskler, bindevæv og knogler påvirkes også positivt af KST.

Læs evt nedenstående artikler om KST og børn. Der er taget fra www.kstinstituttet.dk

http://www.kstinstituttet.dk/element-files-send.asp?page=sendfiledirect&ID=3668-PtjUuvnwCBWxAWuqykIUYLCHdoVyBzxw

http://www.kstinstituttet.dk/element-files-send.asp?page=sendfiledirect&ID=3627-enlFHwzgkAI5n96XUniZcDefysrS8zJh

http://www.kstinstituttet.dk/element-files-send.asp?page=sendfiledirect&ID=3588-4hp6rbSv9vJHAtq9SQEyvEtFQ1yccjOd

http://www.kstinstituttet.dk/element-files-send.asp?page=sendfiledirect&ID=3217-5cH5TzuhZuldXzph8359an4sD7LT05Ls

http://www.kstinstituttet.dk/element-files-send.asp?page=sendfiledirect&ID=3461-Ss0W20wcc1kxdbnTLOTvNonAcy1nMchr