LYDHEALING

Genskaber frihed og bevægelse på celleplan, hvor der før var blokering fysisk som psykisk

Kender du det, at man når man hører bassen til en rock koncert, eller de bløde toner fra klaver eller violin kan mærke det i kroppen!

Alt liv består af vibrationer og bevægelse, sådan er det derfor også i vores krop. Ved traumer – såvel fysiske som psykiske – stagnerer energien og muligheden for den frie bevægelse og vibration helt ned på celleplan. Da lyd er vibration kan man ved hjælp af resonansen fra denne frigøre disse blokeringer, så der igen skabes bevægelse og frihed.

 Man kan bl.a. påvirke smerter, energimæssige ubalancer, frigøre fastlåste emotioner, bunden energi som følge af sorg, traume, stress og livets hændelser og påvirkninger i det hele taget.

Behandlingen:

Gennem samtale finder vi sammen ud af hvad du har brug for hjælp til.

Du ligger på en briks, afslappet hvis muligt. Med min stemme og mit åndedræt scanner jeg din krop for at finde steder, hvor din krop resonerer med min stemme og tonen jeg bruger. Her vil du være modtagelig for lyden.  Andre steder i kroppen vil nu muligvis åbne sig så jeg også her kan nå ind med lyd.

Tonerne kan være dybe eller høje og lyder ikke altid smukt. De vil som oftest være dybere nede ved fødderne og højere jo højere man bevæger sig op mod hovedet. Men det afhænger af hvordan din krop resonerer med lyden og hvad den kalder på.

Syng dig fri:

I det omfang du føler dig tryg ved det kan det i nogle situationer være givtigt at du selv er med til at lave lyd ”synge dig fri” – åbne for din stemme og få renset ud. Dette kan foregå under behandlingen mens du ligger eller efterfølgende siddende på en stol med støtte og guidning fra mig.

Du støttes ved hjælp af din vejrtrækning til at åbne for din stemme og synge dig fri af bunden negativ energi.

Jeg integrerer af og til lyden som et delelement i andre af mine behandlinger.