MINDFULNESS

Mindfulness 

At stoppe op, glædes ved – og sanse lyden af fodaftryk i nyfalden sne, forårsblomsterne i skovbunden og lyden af havets bølger der bevæger sig mod bredden, stilheden i en skovsø.

At være tilstede med rytmerne og bevægelserne i naturen og årstiderne, bevægelserne og rytmerne i dig selv, din krop og dit åndedræt.

Mærke det skabende og magien i stilheden under dette.

At være tilstede nærværende, øjeblik for øjeblik i livet giver os retning.

Det er en iboende evne i os, som vi blot glemmer når hverdagens hurlumhej trækker afsted med os.

Meditationen lærer os at genkende denne evne i os selv – at skelne mellem gøren og væren.

At træne vores medfødte evne til det empatiske nærvær og at være i livet med et åbent sind og hjerte.

Det handler ikke om at få styr på noget eller at komme i  mål, men om at være tilstede i nuet præcis som det er uden hele tiden at ville have det anderledes.

Nærvær medfører større glæde og måske endda bedre helbred – Man sætter sig selv fri, mærker en større påskønnelse af øjeblikket, familie, omgivelser, jorden, menneskeheden – med accept og taknemmelighed uden dom eller fortolkning af indholdet, men med nysgerrighed.

Et manglende nærvær bliver til fravær og kan skabe automatiseret adfærd, som ofte styres af frygt og usikkerhed, eller følelsen, at vi hele tiden er i fortid eller fremtid.

Mindfulness er både en ”træningsform” og en tilstand. Redskabet er meditationen, hvor du bl.a. ved hjælp af opmærksomheden på dit åndedræt, din krop, dine tanker og følelser kan lære at lande i Dig med en kærlig accept, tilladelse og overgivelse. Herfra har du muligheden for at opdage friheden ved at tage det hjem til dig, som er dit.

Tilstanden er den du efterfølgende tager med dig ud i livet og er med ift. hvordan du er i stand til at leve mere autentisk og kærligt med dig selv og dine omgivelser. En tilstedeværelse i nuet, hvad enten det er indkøb eller leg eller dans.

At stoppe op og glædes ved Livet

Sten, Zen, Hvid, Spa, Alternativ

”Sindet er vildt og utæmmet. Oplevelsen af at være menneske er fuld af uforudsigelige paradokser, glæder, sorger, succeser og nederlag. Man kan ikke undslippe den type oplevelser i det umådelige store område, som ens eksistens udgør. Det er en del af det, der gør livet storslået – og det er også derfor, sindet tager én ud på en så vanvittig oplevelse.

Hvis man gennem meditation øver sig i at være mere åben og accepterende over for de vilde op- og nedture i sit liv, hvis man aktivt tager imod livets vanskeligheder og sindets rutsjeture, kan man blive mere stabil og afslappet over for, hvad livet bringer med sig.”

”At leve smukt med uvished og forandring”

                                                                                                 – Pema Chondron

Jeg tilbyder dig enkelt sessions men lægger også delelementer af det ind i mine behandlinger.

Efter aftale kommer jeg også ud og underviser grupper.