Mindfulness

Her kan du læse om

Mindfulness

Mindfulness er både en “trænings form” og en tilstand. Redskabet er meditationen. Tilstanden er nærværet du er tilstede med i dit daglige liv fra øjeblik til øjeblik.
At stoppe op, glædes ved og sanse, lyden af fodaftryk i nyfalden sne, forårsblomsterne i skovbunden lyden af havets bølger der bevæger sig mod bredden, stilheden i en skovsø. 
At være tilstede med rytmerne og bevægelserne i naturen og årstiderne. Bevægelserne og rytmerne i dig selv, din krop og dit åndedræt. 
Mærke det skabende og magien i stilheden. At være tilstede, nærværende øjeblik for øjeblik i livet giver os retning.

Det er en iboende evne i os, som vi blot glemmer når hverdagens hurlumhej trækker afsted med os. Meditationen lærer os at genkende denne evne i os selv – at skelne mellem gøren og væren. At træne vores medfødte evne til det empatiske nærvær og at være i livet med et åbent sind og hjerte.

Det handler ikke om at få styr på noget eller at komme i mål, men om at være tilstede i nuet præcis som det er, uden hele tiden at ville have det anderledes. Nærvær medfører større glæde og måske endda bedre helbred – Man sætter sig selv fri, mærker en større påskønnelse af øjeblikket man befinder sig i med familie, omgivelser, jorden, menneskeheden – med accept og taknemmelighed, uden dom eller fortolkning af indholdet, men med nysgerrighed. Et manglende nærvær bliver til fravær og kan skabe automatiseret adfærd, som oftest styres af frygt og usikkerhed, eller følelsen af at vi hele tiden er i fortid eller fremtid.

Mindfulness er både en “træningsform” og en tilstand. Redskabet er meditationen, hvor du som  udgangspunkt har opmærksomheden på dit åndedræt. Et opmærksomt og vågent fokus! Med dette kan du efterhånden lande i din krop, lade dine tanker og følelser være noget du har – men ikke den du er. Med øvelse, kærlig accept og overgivelse har du muligheden for hen ad vejen at opdage friheden ved at være dig i dette nu.

Tilstanden er den du efterfølgende tager med dig ud i livet. En afspejling af dit vågne nærvær, en tilstedeværelse i nuet med dig selv og dine omgivelser, hvad enten det er indkøb, bilkø, familiemiddag, leg eller dans.

Du kan stoppe op og glædes ved livet.

Et citat af Pema Chrondron: “Sindet er vildt og utæmmet. Oplevelsen af at være menneske er fuld af uforudsigelige paradokser, glæder, sorger, succeser og nederlag. Man kan ikke undslippe den type oplevelser i det umådelige store område, som ens eksistens udgør. Det er en deraf det, der gør livet storslået – og det er også derfor, sindet tager èn med ud på en så vanvittig oplevelse.

Hvis man gennem meditation øver sig i at være mere åben og accepterende overfor de vilde op- og nedture i sit liv, hvis man aktivt tager derimod livets vanskeligheder og sindets rutsjeture, kan man bliver mere stabil og afslappet over for, hvad livet bringer med sig. At leve smukt med uvished og forandring”

Forskning med mindfulness viser at de dele af hjernen, som har taget skade efter langvarig stress kan genopbygges med mindfulness meditation og bevægelse.

Jeg tilbyder dig enkelt sessions, men lægger også delelementer af tilgangen til mindfulness ind i mine behandlinger.
Efter aftale kommer jeg også ud og underviser grupper.

meditate-4252505_1920
Scroll to Top