STILLNESS TOUCH

Stillness Touch eller Breath of Life

Be still and know

Stillness touch eller Breath of life, som det også kaldes, er en del af den biodynamiske kranio-sakral terapi.

Behandling med Stillness Touch giver dig mulighed for en dybere form for healing. Der arbejdes med den kraft der skabte os tilbage fra da vi var fostre og som derfor naturligt findes i os, som et helings potentiale og kan hjælpe med at genskabe kroppens naturlige leje af sundhed og harmoni.

Symptomer du har, kan opløses, dog uden at der fokuseres direkte på dem. Din krop har sin egen helbredsplan, sin egen visdom, og de udfordringer du har, vil derfor afvikles i det tempo, der passer til din krop og dit sind.

Sådan foregår behandlingen

Du ligger påklædt på briksen, afslappet hvis du kan, men ellers  i den tilstand det er muligt for dig at ligge der med.

Det er ikke aktuelt, hvilke symptomer du kommer med. Du kan derfor opleve at jeg lægger mine hænder andre steder på kroppen end der hvor du evt. føler dine smerter. Jeg ”lytter” ind til kroppen og hvad den kalder på, både i forhold til hvor på kroppen jeg lægger hænderne samt hvor længe de skal være et givent sted.

Min tilgang vil være neutral uden at ville noget på en bestemt måde. Jeg møder dig og din krop uden en intention, men med tilladelse til at lade det som er, være præcis hvor det er lige nu. Jeg vil ofte have hænderne 10-40 minutter hvert sted.

Jeg sidder i stilhed i en meditation fra mit hjerte og min krop og fungerer som anker for behandlingen. Herfra jeg lader de dybere bevægelser og rytmer i din krop arbejde, som de vil i forhold til din iboende visdom.

Forandring kommer ud af stilhed. Ved at bringe stilhed og nærvær ind i hvert eneste øjeblik vil det skabe et miljø hvor transformation kan ske og muligheden for at den naturlige tilstand i kroppen kan genskabes.

Du vil efterfølgende ofte føle dig afslappet, men der kan også være en mulighed for at du gennemgår forskellige gamle følelser og smerter afhængig af hvad der åbner sig. De går over efter nogle dage.

Jeg er udannet i Stillness Touch ud fra de principper Charles Ridley står for.

Den biodynamiske tilgang og hele det fundament, som også ligger til grund for Stillness Touch stammer fra Dr. Sutherland.